تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت حمل و نقل گنجینه پردیس (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰با هدف انجام حمل ونقل درون شهری و برون شهری طبق موضوع اساسنامه تاسیس و تحت شماره ۱۰۴۶۸ در اداره ثبت شرکتهای اهواز به ثبت رسیده است.