تمدید گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ – ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ – ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸

تمدید گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ – ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ – ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸

در تاریخ ۹۷/۰۵/۲۸ جناب آقای دکتر صادقی بنیس نماینده شرکت صادر کننده گواهینامه های ایزو شرکت بین المللی tuv InterCert SَAAR  جهت تمدید گواهینامه های ایزو حضور بعمل آورد و در این راستا شرکت حمل و نقل گنجینه پردیس در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل کالا در داخل کشور فعالیت می نماید و هدف اصلی خود را بهبود مستمر کیفیت خدمات به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان قرار داده است و در این راستا، “کیفیت را حق مشتری و لازمه وجدان کاری” دانسته و خود را ملزم به تامین آن می داند. به باور ما تحقق این نگرش در گرو “جلب رضایت مشتری و خلق مشتریان وفادار” می باشد و بدین منظور،  “سیستم مدیریت کیفیت و مشتری مداری” را مطابق با خواسته های  استانداردهای بین المللی ISO9001:2015 ، ISO10002:2018 و ISO10004:2018 خود را ملزم به بهبود اثربخشی آن می داند.

در ادامه حضور دکتر صادقی در وهله اول از زیر ساخت ها و امکانات و تجهیزات شرکت گنجینه پردیس بازدید کردند و درادامه حضورشان در اینشرکت جهت معارفه و آشنایی با مدیریت و مجموعه گنجینه پردیس جلسه ای با مدیریت و پرسنل شرکت گنجینه پردیس تشکیل و روند ممیزی را ادامه دادند و بعد از تحلیل عملکرد هاو فرایند های هر بخش بررسی و اسناد و سوابق  شرکت گنجینه پردیس با توجه به پیشترفت روز افزون در راه رسیدن به اهداف خود موفق به تمدید گواهینامه های مورد ذکر برای سال سوم شد .

با اعتقاد کامل به سیستم مدیریت کیفیت و  مشتری مداری ، همچنین خط مشی مذکور و تعهد به بازنگری سالیانه آن، از آنجا که موفقیت این نظام بستگی به مشارکت تمامی همکاران شرکت دارد، از کلیه مدیران و کارکنان شرکت انتظار میرود نسبت به لحاظ نمودن خط‌ مشی کیفیت و مشتری مداری در تمام فعالیتهای اجرایی خود، اقدام نموده و با تعهد و همکاری فعال خود در اجرا، نگهداری و بهبود این نظام، زمینه مناسبی را برای نیل به اهداف فوق فراهم آورند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *