حمل شمش

**حمل شمش صادراتی بصورت انحصاری از فولاد خوزستان به بندر امام خمینی (ره)**

مدیر صادرات همچنین به خبرنگار ما گفت: فولاد خوزستان در سه ماهه نخست امسال نیز باصدور ۸۱۰ هزارتن فولاد به رکوردتازه ای در صادرات دست یافته و با تلاش بی وقفه کارکنان، در سال ۹۶ نیز روند موفقیت آمیز تولید و صادرات را همچنان دنبال می نماید. بگفته امام، تناژ صادرات شرکت تنها طی خرداد ماه امسال به ۳۵۰ هزار تن بالغ شد که این مقداردر مجموع محموله ی یازده کشتی غول پیکر حمل شمش را شامل می شود. وی افزود: آماربدست آمده نشان می دهد که طی خردادماه امسال بطور متوسط هر سه روز یک کشتی حاملشمش فولاد خوزستان بندر امام خمینی را به سمت مقاصد صادراتی شرکت ترک کرده است.
امام تاکید کرد: این موفقیت چشمگیر صادراتی، حاصل زحمات شبانه روزی کارکنانتلاشگری است که علیرغم شرایط بد آب و هوایی خوزستان در بندر، طی این مدت، وظیفهحمل محصولات صادراتی شرکت و بارگیری شمش ها را بی وقفه و بخوبی به انجام رساندهاند و امیدواریم این روند موفقیت آمیز همچنان در ماه های اتی تداوم یابد.