حمل های دیگر

گزارش وضعیت سفارشات حمل گندله شرکت صنعت فولاد شادگان

با مدیریت حمل و نقل شرکت گنجینه پردیس  

 

تهیه کننده :  حامد چرخاب

سمت :مدیر بازاریابی و فروش