کارمند نمومنه

کارمند نمومنه

 جناب آقای اسماعیل ابراهیمی
از اینکه در کنف الطاف خاصه الهی چند سال متوالی را درکسوت خدمت به جامعه اسلامی به انجام وظیفه‌ای ثمربخش و موثر پرداخته‌اید و اینک که تقدیر الهی توفیق خدمت گزاری  در شرکتفولاد لجستیک  ارزانی داشته، بسی شایسته است به پاس تلاش‌ها و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه اینشرکت ، نهایت سپاس و قدردانی  را خدمت حضرت‌عالی و خانواده محترم که در این تلاش و به ثمر رسیدن آن یار و همراه شما بوده‌اند ابراز داریم.
 هیچ‌گاه خاطره‌ی تلاش‌های بی وقفه، پیگیری و سخت‌کوشی شما را در ابعاد مختلف مدیریتی / اجرایی از یاد نمی‌برند و امیدوارند که در آینده نیز از حضور پرشور و استمرار همکاری شما در این شرکت  بهره‌مند و برخوردار باشند و اینک که دور زمان و گردش ایام سلسله وصل را به نطاق فراق می‌کشد، رسن تسلی‌بخش خاطر ما مسرور خاطراتی است که در کنار هم زیسته‌ایم و در اندوه و شادی آن همراه و همگام بوده‌ایم.
شور شیرین خاطرات تلاش‌های شما همواره در این شرکت که در جای جای آن اثر قدم‌های پشتکار و همت شما بر آن موج می‌زند به یادگار خواهد ماند و این باقیات صالحات، چون چراغی فرا روی زندگی و آینده و فردای شما خواهد بودکه «بقیه الله خیرٌ لکم»
لطف حق، یار و ساقی کوثر یاور شما باشد.

                                                                                                    منصور میگاطیف

                                                                                             روابط عمومی فولاد لجستیک

(‘

‘)