تمدید گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ – ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ – ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸

تمدید گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ – ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ – ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸

در تاریخ ۹۷/۰۵/۲۸ جناب آقای دکتر صادقی بنیس نماینده شرکت صادر کننده گواهینامه های ایزو شرکت بین المللی tuv InterCert SَAAR  جهت تمدید گواهینامه های ایزو حضور بعمل آورد و در این راستا شرکت حمل و نقل گنجینه پردیس در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل کالا در داخل کشور فعالیت می نماید و هدف اصلی خود را بهبود مستمر کیفیت خدمات به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان قرار داده است و در این راستا، “کیفیت را حق مشتری و لازمه وجدان کاری” دانسته و خود را ملزم به تامین آن می داند. به باور ما تحقق این نگرش در گرو “جلب رضایت مشتری و خلق مشتریان وفادار” می باشد و بدین منظور،  “سیستم مدیریت کیفیت و مشتری مداری” را مطابق با خواسته های  استانداردهای بین المللی ISO9001:2015 ، ISO10002:2018 و ISO10004:2018 خود را ملزم به بهبود اثربخشی آن می داند.

در ادامه حضور دکتر صادقی در وهله اول از زیر ساخت ها و امکانات و تجهیزات شرکت گنجینه پردیس بازدید کردند و درادامه حضورشان در اینشرکت جهت معارفه و آشنایی با مدیریت و مجموعه گنجینه پردیس جلسه ای با مدیریت و پرسنل شرکت گنجینه پردیس تشکیل و روند ممیزی را ادامه دادند و بعد از تحلیل عملکرد هاو فرایند های هر بخش بررسی و اسناد و سوابق  شرکت گنجینه پردیس با توجه به پیشترفت روز افزون در راه رسیدن به اهداف خود موفق به تمدید گواهینامه های مورد ذکر برای سال سوم شد .

با اعتقاد کامل به سیستم مدیریت کیفیت و  مشتری مداری ، همچنین خط مشی مذکور و تعهد به بازنگری سالیانه آن، از آنجا که موفقیت این نظام بستگی به مشارکت تمامی همکاران شرکت دارد، از کلیه مدیران و کارکنان شرکت انتظار میرود نسبت به لحاظ نمودن خط‌ مشی کیفیت و مشتری مداری در تمام فعالیتهای اجرایی خود، اقدام نموده و با تعهد و همکاری فعال خود در اجرا، نگهداری و بهبود این نظام، زمینه مناسبی را برای نیل به اهداف فوق فراهم آورند.

ادامه مطلب نظر بدهید

حضور قائم مقام و مشاورمدیر عامل فولاد خوزستان در شرکت حمل و نقل و گنجینه پردیس

حضور قائم مقام و مشاورمدیر عامل فولاد خوزستان در شرکت حمل و نقل و گنجینه پردیس

 حضور قائم مقام و مشاورمدیر عامل فولاد خوزستان در شرکت حمل و نقل و گنجینه پردیس

در تاریخ ۲۶ /۵/ ۱۳۹۷ جناب آقای دکتر مسیبی قائم مقام و مشاور مدیر عامل فولاد خوزستان از شرکت گنجینه پردیس بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید پس از طی تشریفات و خیر مقدم به ایشان و معرفی مقدماتی تمام کارکنان گنجینه پردیس ،مدیرعامل شرکت گنجینه پردیس به معرفی تمام فعالیت های شرکت ،خدمات و دستاوردهای در زمینه حمل و نقل ریلی ،دریایی ،جاده ای و بهبود و تاثیر شرکت گنجینه پردیس در زمینه های حمل و نقل مواد اولیه فولاد خوزستان و ارسال محصولات این شرکت پرداخته شد.در این بازدید دکتر مسیبی اینطور فرمود سازمان هایی موفق هستند که پویا بوده و بهبود مستمر داشته باشند و شرکت فولاد خوزستان نیز دنبال این بهبود مستمر می باشد.

 در ادامه سخنانشان فرمودند در حوزه حمل و نقل فولاد خوزستان یک ضعف ساختاری بزرگ وجود داشت و حمل و نقل در فولاد خوزستان استراتژیکی است و هزینه بهای تمام شده آن عدد بزرگی است و موردی نیست که به راحتی از این موضوع در فولاد خوزستان گذشت بدلیل اینکه ماده اولیه شرکت از راه های دور تامین می‌شود و چون حجم زیادی برای مصرفدر تولید فولاد نیازمند است به همین دلیل قیمت تمام شده آن حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بهای تمام شده مواد اولیه فولاد را حمل و نقل تشکیل می‌دهد و تقریباً ۲۰ درصد بهای تمام شده کل میباشد.به همین خاطر به فکر پر کردن خلع ساختاری این موضوع در فولاد خوزستان شدیم که قیمت بهای حمل و نقل را مدیریت و چابکی را در حمل و نقل را بگسترش دهیم  به این فکر افتادیم که باید این موضوع را بیرون از ساختار فولاد ایجاد کرد.

دو کار باید انجام داده میشدکه  شرکت حمل و نقلی تاسیس و یا خریداری کرد و فردی را پیدا کنیم که این توانایی را داشته باشد که نیازمند مدیریتی جسور و توانمند که شهامت این کارها را داشته باشد و شهامت درگیر شدن با موضوعات را داشته باشد در گام اول با خرید شرکت گنجینه پردیس و پیاده سازی کردن تعاریف و خواسته‌های فولاد خوزستان در این شرکت و در گام بعدی دعوت از جناب دکتر صادقی مجد که نیازمند مدیریت در این موضوع ،که با شناختی از ایشان داشتیم درخواست همکاری با اینشان شد تا سکان این شرکت را به دست بگیرد. در ادامه گفتگو اظهار داشتند که با توجه به عملکرد شرکت گنجینه پردیس  در حال حاضر فولاد خوزستان به آرامشی پیدا کرده و اهدافی را که از روز اول تعریف کرده بودیم به آن اهداف بنیاد نهاده بودیم رسیده ایم.

جناب دکتر مسیبی در ادامه سخنانشان فرموند :که پیشروترین شرکت توسعه فولاد خوزستان، شرکت حمل و نقل گنجینه پردیس می‌باشد که واقعا به اهدافش با سرعت زیاد و حرکت به جلو دارد .شرکت گنجینه پردیس شرکتی است که به اهدافش می رسد و درآمد فوق العاده برای شرکت فولاد ایجاد می کند ایشان اظهار داشتند حمل تقریبا نزدیک به ۱۰ میلیون بار از تمام مناطق مختلف کشور که شامل کنسانتره گندله آهن اسفنجی می باشد کار بسیار بزرگی است و شرکت گنجینه پردیس به اهداف خود نزدیک می شود ک دست رنج حاصل زحمات مدیریت و تمام کارکنان این شرکت و همکارانی که به نوعی در پیشرفت این شرکت دخیل می‌باشد. در پایان سخنانشان جناب دکتر مسیبی از بازدید از شرکت حمل و نقل گنجینه پردیس کمال خرسندی را داشتند و تمام همکاران و مدیریت گنجینه پردیس تشکر و قدردانی کردند و نوید تاسیس شرکت حمل و نقل ترکیبی و یا هلدینگ شرکت های توسعه حمل و نقلی را با افقی والا و عالی مرتبه برای این شرکت شامل خواهد شد.

ادامه مطلب نظر بدهید

اهدای کمک مالی به موسسه خیریه کهریزک توسط شرکت گنجینه پردیس

اهدای کمک مالی به موسسه خیریه کهریزک توسط شرکت گنجینه پردیس

در تاریخ ۹۷/۵/۲ با تصویب مصوبه هیات مدیره شرکت حمل و نقل گنجینه پردیس مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیوم ریال جهت اهدای کمک به موسسه خیریهکهریزک مورد تایید و طی تشریفات اداری و مبلغ مورد اشاره با این موسسه پرداخت گردید.

 

ادامه مطلب نظر بدهید