خرید و تملک ۳ دستگاه کشنده-تریلی ،مرحله سوم به ناوگان ملکی شرکت گنجینه پردیس

خرید و تملک ۳ دستگاه کشنده-تریلی ،مرحله سوم  به ناوگان ملکی شرکت گنجینه پردیس

ادامه مطلب نظر بدهید

بازدید مدیر پایانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران ناحیه شرق و رئیس انبار و برداشت فولاد خوزستان از خط ریلی توسعه ملی و بارگیری آن که بامدیریت شرکت گنجینه پردیس

بازدید مدیر پایانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران ناحیه شرق و  رئیس انبار و برداشت فولاد خوزستان از خط ریلی توسعه ملی  و بارگیری  آن که بامدیریت شرکت گنجینه پردیس

 صبح امرور ۲۵ دی ماه۹۷ جلسه ای در خصوص ارائه راهکار های تحقق ۱۰۰% قطار برنامه ای فولاد خوزستان در منطقه سنگان با حضور
مهندس خالقی نیا مدیر پایانه ناحیه شرق راه آهن
مهندس زمانی مدیر مجتمع توسعه ملی
مهندس چگنی زیر ساخت توسعه ملی
مهندس محمدی رئیس انبار و برداشت فولاد خوزستان
مهندس قاسمیه مدیر عامل شرکت چکاد سازان توس پیمانکار حمل و بارگیری واگن با میزبانی
و مدیریت شرکت گنجینه پردیس مهندس ابراهیمی برگزار گردید.
🔸برخی مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد.
۱- معدن توسعه ملی مقرر گردید تا ۱۵ روز آینده روشنایی لازم جهت بارگیری شبانه را تکمیل ننماید.
۲- راه آهن شرق کلیه هماهنگی لازم را خصوص مانور و سیر واگن ها بر اساس قطار برنامه ای که با مدیریت نماید.
۳- شرکت گنجینه پردیس مطابق روال طی شده واگن های مورد نیاز را تامین نماید.

ادامه مطلب نظر بدهید