مقایسه شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

مقایسه شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود
 • مطابق آمار موجود شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود ، از رایج ترین انواع شرکت ها در ایران هستند. بیشتر کارآفرینان هنگام راه اندازی کسب و کار و تأسیس شرکت، با این سئوال مواجه هستند که ویژگی ها و تفاوت های این دو نوع شرکت چیست؟ ما در این مطلب مهم ترین تفاوت های این دو شرکت را بیان می کنیم.
 • ۱٫ حداقل تعداد موسسین در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

 • حداقل تعداد اعضای شرکت سهامی عام پنج نفر و شرکت سهامی خاص سه نفر می­باشد و مطابق قانون این حداقل در شرکت با مسئولیت محدود می­تواند دو نفر باشد.
 • ۲٫ حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

 • حداقل سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود قانونا تعریف نشده است هرچند رویه ثبت جز این می­باشد ولی در شرکت سهامی خاص یا عام حداقل سرمایه مشخص شده است.
 • ۳٫ انتخاب مدیران در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

 • شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیر موظف که می­توانند داخل در شرکا یا خارج از آن­ها بوده است انتخاب شوند ولی در شرکت سهامی این مدیران صرفا باید از میان سهام­داران باشند.
 • ۴٫ مدت تصدی پست مدیریت در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

 • حداکثر مدت تصدی پست مدیریت در شرکت های سهامی ۲ سال است اما تصدی مدیریت در شرکت با مسئولیت محدود، محدودیت زمانی ندارد.
 • ۵٫ بازرس در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

 • در شرکت های سهامی، باید یک بازرس برای رسیدگی به صورتهای مالی انتخاب شود، اما در شرکت های با مسئولیت محدود انتخاب بازرس الزامی نیست.

در مجموع فعالیت شرکت های سهامی دارای تشریفات بیشتری است و قانونگذار نظارت بیشتری روی این شرکت ها دارد. در مطالب مربوط امتیازات هر یک از این دو شرکت و تفاوت نوع تقویم آورده های غیر نقد در این شرکت ها می توانید اطلاعات بیشتری راجع به تفاوت مقررات قانونی راجع به این دو شرکت مطالعه کسب نمایید.

مرجع مقاله از سایت :https://mag.sabtyar.com

 

 

ادامه مطلب نظر بدهید